O šermu

Sportovní šerm je moderní bojový sport, ve kterém rozvíjíme reakční rychlostní schopnosti, bojovnost, sebeovládání a koordinaci. Klade nároky na fyzické i psychické předpoklady jedince. Tento fakt však nic nemění na tom, že je tato sportovní disciplína uplatňována od nízkého do velice vysokého věku. Zcela oprávněně bychom mohli šerm zahrnout do kategorie adrenalinových sportů, což si každý šermíř ověří na vlastní kůži ihned po zahájení zápasu rozhodčím

V našem sportovním klubu šermujeme kordem, což je zbraň, ve které platí zásah na celý povrch soupeřova těla. Tato zbraň patří do kategorie bodných zbraní a vznikla v 16. století z rapíru. Kromě kordu se v jiných klubech šermuje i fleretem a šavlí. Zápas trvá 3 minuty na 5 zásahů v základním kole. V případě postupu ze základního kola trvá zápas 3 x 3 minuty na 15 zásahů. Každý zásah je registrován na elektrickém signalizačním zařízení.

Šermujeme na vymezeném prostoru – planši, která má rozměr 14m x 1,5m-2m. Při zásahu do planše se zásahy na signalizační zařízení neregistrují, neboť je vyrobena z vodivého materiálu a je uzemněna.

Kategorie

  1. mladší žáci a mladší žačky (do 13 let)
  2. žáci a žačky (do 15 let)
  3. kadeti a kadetky (do 17 let)
  4. junioři a juniorky (do 20 let)
  5. senioři a seniorky (bez omezení)

Sportovní šerm je olympijský sport. V ČR se každoročně koná mistrovství ČR ve všech věkových kategoriích. Sportovní šerm je rozšířen např. v Maďarsku, Francii, Itálii a Německu. V České republice v současné době zaznamenáváme velký zájem o toto sportovní odvětví.

Napsat komentář

Your email address will not be published.